Plébániai Tanácsadó Testület

Munkatárs
Dr. Gunther Tibor
Alelnök
1966-ban születtem, Győrben nőttem fel. 1985-ben érettségiztem a Révai Miklós Gimnáziumban. 1990-ben házasodtunk össze feleségemmel, Katival és így most már 30 éve élünk boldog házasságban. 1991-ben végeztünk a SOTE-n, Győrben kezdtünk dolgozni, én ortopédsebészként. 1996-2007-ig budapesti, illetve rövidebb külföldi kitérő után vissza és hazatértünk Győrbe. Azóta lakunk Révfaluban. Négy gyermekünk van, akik közül ketten már végeztek és dolgoznak. 2007 óta a Petz Aladár M. Kórházban az ortopédiai osztály osztályvezető főorvosa vagyok. 2020-ban választottak meg a plébániai tanácsadó testületbe, és még nagyobb megtiszteltetésként világi alelnökséggel is megbíztak.
Munkatárs
Dr. Nádai Julianna
1999-ben végeztem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen angol-német nyelv és irodalom szakon. 2008-ban PhD doktori fokozatot szereztem a Pécsi Tudományegyetemen. Jelenleg a Széchenyi István Egyetemen oktatok a Nemzetközi tanulmányok szakon. Több, mint két évtizede kerültem Révfaluba és azóta rendszeresen a Szentháromság templomba járok, ahol egy nagyon jó közösség tagja lehetek. Mindig szívesen veszek részt a templomban adódó feladatok elvégzésében. Kérem a Szentlelket, hogy továbbra is felismerjem, hogy tudom Istennek tetsző módon szolgálni az egyházközösséget.
Munkatárs
Fűke Géza
1989 óta élek Győrben, klarinétművész-tanár diplomámat 1995-ben szereztem a budapesti Zeneakadémián. Németh József, Dékány Ferenc, Lukácsi Zoltán atyákat követve lettem a révfalui egyházközség tagja. Már ebben a templomban bérmálkoztam, itt kötöttünk feleségemmel szentségi házasságot és itt kereszteltettük meg mind a három gyermekünket. 2007-ben révfalui lakosokká lettünk, Gábor atya érkezése óta próbálunk aktívan részt venni az egyházközség életében. A három fiú a ministránsok között szolgál, feleségem a templom takarításában, díszítésében segédkezik, én pedig a tanácsadó testületben és nagy ritkán a kántori feladatok ellátásával segítem a révfalui közösséget.
Munkatárs
Horváth Balázs
Születésemtől, azaz 1973-tól Győr-Révfaluban élek. Életem legjelentősebb eseményei (keresztelés, elsőáldozás, bérmálkozás és házasság) a révfalui Szentháromság templomhoz kötődnek. A testületi tagság számomra nagy megtiszteltetés. Apai nagyapám is hosszú éveken át tagja volt. Foglalkozásom gépészmérnök, 1996 óta gyártásvezetőként dolgozom. Két lányom van, 18 és 14 évesek. Feleségem a plébánia hitoktatója.
Munkatárs
Kalmárné F. Hedvig
Győrladaméron éltem 1992-ig, amikor férjhez mentem Kalmár Ákos közgazdászhoz. Két gyermekünk született, Anna konduktor, Gellért még az ELTÉ-n tanul. 13 évesen lettem falum kántora, a kántorképzőt Budapesten végeztem. A Kazinczy Gimnázium után az Apáczai Tanítóképző Főiskola nappali tagozatára jártam, vele párhuzamosan a Hittudományi Főiskolára, mellette több kiegészítő szakra is. 30 éve tanítok hittant, de főállásúként 1998 óta, amikor Finta József atya megkért, vállaljam el a Révfalu területén lévő iskolákat, óvodákat. Közben gimnazistákkal és felnőttekkel is foglalkoztam. Nem könnyű a mi feladatunk, hiszen a gyermekekkel megismertetni és megszerettetni Jézus életét és tanítását, a kereszténység alapjait, heti 1 órában nagyon nehéz. A szülők segítsége is nagyon fontos, hiszen csak közösen tudjuk építeni Isten országát. Addig is szeretném Krisztus szeretetét sugározni a gyermekek felé, hogy megértsék az élet értelmét.
Munkatárs
Kaposi Gábor
Plébános
Sopronban születtem 1985-ben. Szüleim nyolc gyermeke közül heten házasok. Érettségi után az ELTE matematika-kémia szakára jártam fél évig. 2011-ben szenteltek pappá. Négy évig voltam káplán és iskolalelkész Sopronban. Két év tanulmányi szabadságot követően, 2017. augusztus 1. óta vagyok plébános és egyetemi lelkész.
Munkatárs
Kolozsvári Zsolt
Templomatya
1976-ban születtem, nős vagyok, két fiam van. Faipari mérnökként dolgozom. Kisgyermekkorom óta ehhez az egyházközséghez tartozom, ide járok templomba, és itt kaptam meg a szentségeket is. 2015 óta töltöm be a templomatyai tisztséget.
Munkatárs
Péter Ramon
Háromgyermekes családapa vagyok. Gyerekeim mindhárman egyházi iskolába járnak/jártak. Sopronban születtem, de már több mint 37 éve itt élek Révfaluban. A családi vállalkozásunkat vezetem, gyógynövénytermesztéssel foglalkozunk Pannonhalmán. A PTT-nek 8 éve vagyok a tagja. Örömmel tölt el, hogy ide tartozhatok, ahol a hitéletem megélése mellett egy igazán aktív, összetartó közösségre találtam.
Munkatárs
Tóth Edina
Rábaközből, Szanyból származom. Középiskolás korom óta Győrben éltem, majd családommal Vámosszabadira költöztünk. Két gyermekünk van, 12 és 14 évesek. Közgazdászként végeztem a Széchenyi Egyetemen, 20 éve az Audi Hungáriánál dolgozom, most a logisztika területén, támogató funkcióban. Gyermekünk iskolai hitoktatása révén kerültünk kapcsolatba a révfalusi közösséggel, mely fordulatot hozott az életünkbe, és végre gyakorló katolikusként éljük meg hitünket. Azóta a Szentháromság templomba járunk, fiaink az esti miséken ministrálnak, mi itt kötöttünk szentségi házasságot. Megtiszteltetés számomra, hogy a PTT tagja lehetek.
Munkatárs
Vagyon István
1987 óta élek családommal Révfaluban, 1992-től vagyok a Tanácsadó testület (korábban Képviselő Testület) tagja, 2012-2020-ig világi elnökhelyettese. Civil életemben a Győri Nemzeti Színházban dolgoztam1979-től, mint a zenekar szólamvezető I.fuvolása, zenekar vezető, majd zeneigazgató, valamint párhuzamosan fuvolatanárként is működtem 35 éven keresztül. Jelenleg nyugdíjas éveimet töltöm. Feleségemmel boldog házasságban neveltük fel 3 gyermekünket, ma pedig már 5 unokánk is gazdagítja életünket.