Plébániai Tanácsadó Testület

Munkatárs
Kaposi Gábor
Plébános
Sopronban születtem 1985-ben. Szüleim nyolc gyermeke közül heten házasok. Érettségi után az ELTE matematika-kémia szakára jártam fél évig. 2011-ben szenteltek pappá. Négy évig voltam káplán és iskolalelkész Sopronban. Két év tanulmányi szabadságot követően, 2017. augusztus 1. óta vagyok plébános és egyetemi lelkész.
Munkatárs
Kolozsvári Zsolt
Templomatya
1976-ban születtem, nős vagyok, két fiam van. Faipari mérnökként dolgozom. Kisgyermekkorom óta ehhez az egyházközséghez tartozom, ide járok templomba, és itt kaptam meg a szentségeket is. 2015 óta töltöm be a templomatyai tisztséget, illetve igyekszem édesanyámnak segíteni a sekrestyési teendőiben.
Munkatárs
Péter Ramon
Péter Ramonnak hívnak. Sopronban születtem, de már gyermekkoromban Győrbe költöztünk és már 35 éve itt élek Révfaluban. Egy családi vállalkozást vezetek, ami Pannonhalmához köt. Három gyermek édesapja vagyok, akik mind egyházi iskolába járnak, jártak. 6 éve vagyok a Plébániai Tanácsadó Testület tagja, és örülök, hogy a révfalui egyházközösséghez tartozhatok.
Munkatárs
Vagyon István
Alelnök
Tanácsadó Testület elnökének világi helyettese.1987 óta élek családommal Révfaluban, 1992-től vagyok a Tanácsadó testület (korábban Képviselő Testület) tagja, 2012 óta világi elnökhelyettese. Civil életemben a Győri Nemzeti Színházban dolgoztam1979-től, mint a zenekar szólamvezető I.fuvolása, zenekar vezető, majd zeneigazgató, valamint párhuzamosan fuvolatanárként is működtem 35 éven keresztül. Jelenleg nyugdíjas éveimet töltöm. Feleségemmel boldog házasságban neveltük fel 3 gyermekünket, ma pedig már 5 unokánk is gazdagítja életünket.
Munkatárs
Nyőgér Zoltán
Nyőgér Zoltánnak hívnak, 1955-ben születtem Győrben. Tanulmányaimat a Jedlik Ányos Gépipari Szakközépiskolában végeztem, majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szereztem diplomát. A Magyar Vagon és Gépgyár hőkezelő technológusa voltam hosszú évekig. Az Audi Hungaria Motor Kft-nél csaknem a gyár indulásától fogva dolgozom anyagvizsgáló mérnökként. Révfaluba 1989-ben költöztem feleségemmel, és két gyermekemmel, azóta tartozom a révfalui egyházközséghez. 1996 óta vagyok a Képviselő Testület, majd a Tanácsadó Testület tagja. Szabadidőmben a győri Pedagógus Kórusban énekelek. Hobbim a régi kották és hangszerek gyűjtése. Szívesen tevékenykedem a házunkhoz tartozó kis kertben.
Munkatárs
Kausits Katalin
Jegyző
1963-ban születtem. A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium nyelvi tagozatán érettségiztem. 1986-ban a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdász végzettséget szereztem. Jelenleg egy könyveléssel és adótanácsadással foglalkozó cégnél dolgozom számviteli területen.
Mindig igyekeztem Istennel való kapcsolatomat mélyíteni, hitbeli ismereteimet gyarapítani és továbbadni, ezért nagyon örültem, mikor 1989-ben jelentkezhettem a győri Hittudományi Főiskolára, ahol hitoktatói képesítést szereztem. 4-5 éven keresztül hitoktatóként tanítottam a gyerekeket az újra induló iskolai hitoktatás keretében.
2000-ben lettem a Plébániai Tanácsadó Testület, akkor még Egyházközségi Képviselőtestület tagja, melyben 2013-tól a jegyzői feladatokat látom el.
Szabadidőmben szívesen kézimunkázok, főleg a kötés és hímzés érdekel. Szeretek kertészkedni, olvasni és zenét hallgatni is.
Munkatárs
Kalmárné F. Hedvig
Győrladaméron éltem 1992-ig, amikor férjhez mentem Kalmár Ákos közgazdászhoz. Két gyermekünk született, Anna konduktor, Gellért még az ELTÉ-n tanul. 13 évesen lettem falum kántora, a kántorképzőt Budapesten végeztem. A Kazinczy Gimnázium után az Apáczai Tanítóképző Főiskola nappali tagozatára jártam, vele párhuzamosan a Hittudományi Főiskolára, mellette több kiegészítő szakra is. 30 éve tanítok hittant, de főállásúként 1998 óta, amikor Finta József atya megkért, vállaljam el a Révfalu területén lévő iskolákat, óvodákat. Közben gimnazistákkal és felnőttekkel is foglalkoztam. Nem könnyű a mi feladatunk, hiszen a gyermekekkel megismertetni és megszerettetni Jézus életét és tanítását, a kereszténység alapjait, heti 1 órában nagyon nehéz. A szülők segítsége is nagyon fontos, hiszen csak közösen tudjuk építeni Isten országát. Addig is szeretném Krisztus szeretetét sugározni a gyermekek felé, hogy megértsék az élet értelmét.
Munkatárs
Horváth Balázs
Munkatárs
Dr. Horváth Balázs
Győrben születtem 1974-ben. Feleségemmel két gyermekünk van (Péter, Eszter). Feleségem református presbiter. Eszter leányom római katolikus, Péter fiam református, így családunk a mindennapokban is megvalósítja az ökumenizmust. 1997 óta a Széchenyi István Egyetemen dolgozok. A tanácsadó testületnek 2015 óta vagyok tagja.
Munkatárs
Csizmazia Tamás
Csizmazia Tamás vagyok, 1967-ben születtem mélyen vallásos több papi felmenővel büszkélkedő családban. 8 gyermekes édesapa vagyok, feleségem családja is mélyen vallásos, apósom fogadott fiát Fazekas György atyát, 2007-ben szentelték pappá, Veresegyházán lelkész, ő a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat egyik vezetője. Feleségem Laura, példaképem a lelki életben, napi misejáró, vele együtt bent vagyunk egyházközségünk keretén belül működő rózsafüzér társulatban, emellett részt veszünk az „Új élet Krisztusban” kurzus után szerveződött egyházközségi imacsoportban, és feleségem erősíti az Apor társaság mellett a Szent egyed közösséget is. A győri Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban érettségiztem 1986-ban, mint ahogyan édesapám is tette 32 évvel korábban. Azóta már 2 gyermekem követte ezt a családi hagyományt. Kisebb gyermekeim közül kettő a Győri Prohászkában gimnazista, kettő pedig az intézmény óvodáját erősíti. A Győri, akkor még Műszaki Főiskolán szereztem programozói diplomát, most könyvelőként dolgozom. Az Alexiánus Testvérek Magyarországi Kongregációjának harmad rendi tagja vagyok, erősen kötődöm a rend lelkiségéhez. A bencések mellett ők mutatták meg nekem, hogy milyen egy jó közösség, és hogyan lehet a modern világot a szegénységgel, és a mély lelkiélettel harmóniába hozni, úgy hogy az ember egyszerűen él, de használja a civilizáció eredményeit. Kedvenc „hobbim” a gyermeknevelés, mellette amatőr történész és közgazdász vagyok, kedvenc témám a hit és a gazdasági fejlődés hogyan befolyásolja a történelem menetét.
Munkatárs
Dr. Pődör Lea
Munkatárs
Balogh Gabriella