Image module

Keresztelés

Szükséges adatok, iratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a választott védőszent neve
  • a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme
  • házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok)
  • keresztelési engedély, ha a szülők nem a plébániánk területén laknak
  • a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolás a lakóhelyük szerinti plébániától

Keresztszülői lehet: olyan római illetve görög katolikus vallásúnak keresztelt és bérmálkozott személy, aki hitét gyakorolja. Házasságban élő esetében házasságát katolikus templomban kötötte és nem vált el. Minden más esetben csak keresztelési tanúként anyakönyvezhetjük.

A keresztszülői tisztség vállalásához a területileg illetékes plébánostól kérjen igazolást.

Más keresztény vallású (evangélikus, református) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.

A keresztelés teljesen ingyenes!