Blog categories

Comments

Krisztus Király főünnepén, november 25-én tizenegyen öltötték magukra a ministránsok új ruháját a győr-révfalui Szentháromság-templomban, melyet a hívek zsúfolásig megtöltöttek. Az avatott ministránsok első generációja ígéretet tett a hűséges és fegyelmezett oltárszolgálatra, vállalva az adventi korai keléseket és a hétköznapi szentmiséken való rendszeres jelenlétet is.

Az ünnep alkalmat adott arra is, hogy a hívő közösség képviseletében Kaposi Gábor plébános köszönetet mondjon hatvanéves templomdíszítő szolgálatáért Pozsgai Sándorné Joli néninek, valamint Csizmazia Laurának és Csizmazia Richárdnak a sokéves ministrálásért. Laura szeptember vége óta a sekrestyési teendőket látja el, Richárd pedig máshol folytatja szolgálatát. Az ünnep délutánján Veres András megyéspüspök látta vendégül az avatott ministránsokat és a tavalyi elsőáldozók versenyének győzteseit.

Krisztus a példa, aki hatalmát arra használja, hogy szolgáljon, akinek méltósága a jászolban és a keresztben fejeződik ki, s akinek királysága két évezred alatt számtalan ember szívét meghódította. Assisi Szent Ferenc, Kalkuttai Szent Teréz és Boldog Brenner János példája biztat: boldogok, akik megadták magukat az Úr szent akaratának.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://trinitasgyor.hu/wp-content/uploads/2018/11/46653040_364062247701397_7384380346239811584_n.jpg);background-size: contain;background-position: center center;background-size: contain !important;display: block;height: 100%;top: 80px;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 900px;}